Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Έκθεση Πεπραγμένων και Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2009-2011 του Προοδευτικού Συλλόγου 'Τα Καστέλλια'

Ο Προοδευτικός Σύλλογος "Τα Καστέλλια" ενισχύοντας τη διαφάνεια υπό την οποία δραστηριοποιείται, αναρτά σήμερα στο διαδίκτυο την έκθεση πεπραγμένων του καθώς και την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για το διάστημα 2009-2010.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Όλα τα νέα

Καιρός και γιορτές

Καστελλιώτικα Νέα