Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Προσθήκη των ψηφιακών φύλλων που έλειπαν από το αρχείο των Καστελλιώτικων Νέων στο kastellia.gr και στο kastelliotikanea.gr

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε όλα τα φύλλα των Καστελλιώτικων Νέων που έλειπαν από το ψηφιακό μας αρχείο το τελευταίο διάστημα στο kastellia.gr καθώς και στο kastelliotikanea.gr

Καλή ανάγνωση!

Όλα τα νέα