Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Στείλε και εσύ τη δική σου πρόταση

Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στη γνώμη σας! Με αυτό τον τρόπο αισθανόμαστε πως πετυχαίνουμε την όσο το δυνατό πληρέστερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας και πως βελτιωνόμαστε διαρκώς προσφέροντάς σας το βέλτιστο επίπεδο υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε να μας στέλνετε ότι προτάσεις έχετε, καθώς επίσης και υλικό (π.χ. φωτογραφίες, ήχους, κλπ - θα προτείναμε όμως, πριν στείλετε τέτοιου είδους υλικό, να χρησιμοποιείτε κάποιο utility για τη συμπίεση των αρχείων, όπως π.χ. winzip ή winrar, έτσι ώστε να πετύχετε ελαχιστοποίηση του μεγέθους των αρχείων σας. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε έτσι ώστε το συνολκό μέγεθος των αρχείων που θα μας στέλνετε κάθε φορά να μην υπερβαίνει τα 3MB) το οποίο θα θέλατε να το δείτε στην δικτυακή αυτή πύλη του χωριού μας.

Όλες σας οι προτάσεις καθώς επίσης και το υλικό (όπως αυτό ορίστηκε στην πιο πάνω παράγραφο) θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη δ/νση επικοινωνίας μας