Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Χρήσιμα Τηλέφωνα

  ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ

  2265091255

  ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

  2265091365

  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΓΡΑΒΙΑΣ)

  2265091222

  2265091100

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

  2265028400

  2265022086

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

  2231030111

  2231030117

  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΡΑΒΙΑΣ)

  2265091389

  Δ.Ε.Η. (ΓΡΑΒΙΑΣ)

  2265091270

  ΔΑΣΟΝΟΜΙΑ (ΓΡΑΒΙΑΣ)

  2265091231

  ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ

  2265091226

  2265091240

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  2265091233

  Ε.Λ.Τ.Α. (ΓΡΑΒΙΑΣ)

  2265091359

  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

  2265091262

  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

  2265091280

  Ι.Κ.Α. (ΓΡΑΒΙΑΣ)

  2265091210

  Κ.Ε.Π. (ΓΡΑΒΙΑΣ)

  2265091129

  ΚΤΕΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

  2265352707

  Ο.Τ.Ε.

  11888

  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

  2265091327

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

  2265091697

  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ"

  2103637115

  ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  2265091307

  ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ (ΓΡΑΒΙΑΣ)

  2265092100