Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Πολιτιστικοί σύλλογοι

Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίων Φωκίδας

Πρόεδρος: Σπυριδάκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Παππάς Ιωάννης
Β' Αντιπρόεδρος: Λιάπης Σπυρίδων
Γενικός Γραμματέας: Βελέντζα Λιάνα
Ταμίας: Παπαϊωάννου Λουκάς
Μέλος - Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Ζαγγανάς Ιωάννης
Μέλος - Υπεύθυνος χορευτικού και υλικών: Κεφαλά Βαρβάρα

Προοδευτικός Σύλλογος "Τα Καστέλλια" (έτος ίδρυσης 1951)

Πρόεδρος: Γραμματικός Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Στοφόρος Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας: Παπανικολάου Παναγιώτης
Ταμίας: Παπανικολάου Βίκυ
Μέλος - υπεύθυνος για ηλεκτρονικές εκδόσεις και ηλεκτρονικά μέσα:Μπάσιος Παναγιώτης
Μέλος: Μπάκας Δημήτριος
Μέλος: Μακρής Ιωάννης

Σύλλογος Γυναικών Καστελλίων Φωκίδας

Πρόεδρος: Λευκαδίτη Ελένη
Αντιπρόεδρος: Πέτρου Ευθυμία
Γραμματέας: Κουτσουβέλη Αθανασία
Ταμίας: Ζαγγανά Ρούλα
Πολιτιστικός Σχεδιασμός: Κασσιού Μαρία Οργανωτικού: Μακρή Στέλλα
Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Κεφαλά Ιωάννα
Κοινωνικών Θεμάτων: Πέτρου Κατερίνα
Επιστήμης, Τέχνης και Πολιτισμού: Τσελέντη Δροσούλα
Εξελεγκτική Επιτροπή: Σταθούλα Λαζαρίδου, Αδριανή Κοκκίνη, Βασιλική Κοντολάτη