Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

2009-2010 reports for the Progressive Association 'Ta Kastellia'

This article is available in Greek only.

Ο Προοδευτικός Σύλλογος "Τα Καστέλλια" ενισχύοντας τη διαφάνεια υπό την οποία δραστηριοποιείται, αναρτά σήμερα στο διαδίκτυο την έκθεση πεπραγμένων του καθώς και την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για το διάστημα 2009-2010.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

All the news