Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

The missing issues have been added to the archive of Kastelliotika Nea is now available at kastellia.gr and kastelliotikanea.gr

The following news article is available in Greek only:
Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε όλα τα φύλλα των Καστελλιώτικων Νέων που έλειπαν από το ψηφιακό μας αρχείο το τελευταίο διάστημα στο kastellia.gr καθώς και στο kastelliotikanea.gr

Καλή ανάγνωση!

All the news