Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε λεωροφρεία ΚΤΕΛ και προέρχεστε από οποιονδήποτε Νομό πλήν των Νομών Φωκίδας ή Φθιώτιδας τότε θα διαπιστώσετε πως το τραίνο αποτελεί πιο εύκολο και άμεσο τρόπο μεταφοράς σας για να έρθετε στα Καστέλλια. Αυτό συμβαίνει διότι για τους λοιπούς Νομούς θα πρέπει πρώτα να μεταβείτε στην "Αμφισσα" ή στη "Λαμία" και κατόπιν να πάρετε το ΚΤΕΛ που πηγαίνει "Αμφισσα" - "Λαμία" - "Θεσσαλονίκη" (ή άλλο τοπικό δρομολόγιο μεταξύ Αμφισσας και Λαμίας ) και να κατέβείτε στον τελικό προορισμό σας ο οποίος στην περίπτωση των λεωφορείων είναι ο σταθμός της "Γραβιάς" (Φωκίδας) (ορισμένα τοπικά δρμολογία μεταξύ Αμφισσας και Λαμίας περνούν και μέσα από το χωριό).

Από τη σελίδα αυτή παλαιότερα σας οδηγούσαμε απευθείας στην επίσημη ιστοσελίδα των ΚΤΕΛ όμως λόγω διακοπής της λειτουργίας της, και για να εγγυηθούμε παράλληλα την απόλυτη εξυπηρέτησή σας στην ανεύρεση πληροφοριών για δρομολόγια των ΚΤΕΛ, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στη σελίδα αναζήτησης πληροφοριών και δρομολογίων ΚΤΕΛ του mykosmos.gr έτσι ώστε να να αποκτήσετε την πληροφόρηση που επιθυμείτε.

Σχετικός δικτυακός τόπος

Πρόσβαση & Διαμονή