Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων (Φύλλο 250 - Ιανουάριος-Μάρτιος 2015) στο kastellia.gr και στο kastelliotikanea.gr

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 250 - Ιανουάριος-Μάρτιος 2015, στο kastellia.gr καθώς και στο kastelliotikanea.gr και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις:


Καλή ανάγνωση!

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7μμ στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών. Η παρουσία όλων μας είναι εξαιρετικά σημαντική.

Όλα τα νέα