Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

The latest issue (250 - Jan-Mar 2015) of Kastelliotika Nea is now available at kastellia.gr and kastelliotikanea.gr

The following news article is available in Greek only

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 250 - Ιανουάριος-Μάρτιος 2015, στο kastellia.gr καθώς και στο kastelliotikanea.gr και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις:


Καλή ανάγνωση!

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7μμ στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών. Η παρουσία όλων μας είναι εξαιρετικά σημαντική.

All the news