Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Μονοπάτια της Οίτης

Σας παραθέτουμε 2 ενδιαφέροντα φυλλάδια τα οποία μας έστειλε ο Ηλίας Μακρής, στα οποία συμμετέχει ο γαμπρός του Αρης Μερτζάνης και τα οποία αφορούν την Οίτη και τα μονοπάτια της.

Όλα τα νέα

Καιρός και γιορτές

Καστελλιώτικα Νέα