Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Paths of Oiti

The following news article is available in Greek only.

Σας παραθέτουμε 2 ενδιαφέροντα φυλλάδια τα οποία μας έστειλε ο Ηλίας Μακρής, στα οποία συμμετέχει ο γαμπρός του Αρης Μερτζάνης και τα οποία αφορούν την Οίτη και τα μονοπάτια της.

All the news