Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Προσθήκη νέου χώρου με τίτλο 'Μουσική Παράδοση Καστελλίων Φωκίδας' στο kastellia.gr

Σας καλούμε να επισκεφτείτε το νέο χώρο του kastellia.gr με τίτλο Μουσική Παράδοση Καστελλίων Φωκίδας και ο οποίος περιέχει σπάνιο και πολίτιμο υλικό για τη μουσική παράδοση του χωριού μας!

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Δημήτρη Χ. Χαλατσά για την ευγενική χορηγιά του περιεχομένου του χώρου αυτού

Όλα τα νέα

Καιρός και γιορτές

Καστελλιώτικα Νέα