Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Addition of new kastellia.gr page with title "Music Tradition of Kastellia'

The following news article is available in Greek only.

Σας καλούμε να επισκεφτείτε το νέο χώρο του kastellia.gr με τίτλο Μουσική Παράδοση Καστελλίων Φωκίδας και ο οποίος περιέχει σπάνιο και πολίτιμο υλικό για τη μουσική παράδοση του χωριού μας!

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Δημήτρη Χ. Χαλατσά για την ευγενική χορηγιά του περιεχομένου του χώρου αυτού

All the news