Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Περί νερού συνέχεια... (επιστολή δικηγόρου κ. Δημ. Χαλατσά και ο Νόμος 1739)

Το kastellia.gr δημοσιεύει δύο ακόμα κείμενα τα οποία αφορούν το φλέγων θέμα το οποίο έχει προκύψει και αφορά την υδροδότηση του χωριού μας.

Ο Νόμος 1739 της 19/20.11.87 περί διαχείρισης των υδατικών πόρων και άλλων διατάξεων

Επιστολή την οποία απέστειλε ο δικηγόρος κ. Δημήτριος Χαλατσάς προς το Δήμαρχο Γραβιάς για το θέμα του νερού

Όλα τα νέα