Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

More on the water issue... (Law 1739 and a letter from Lawyer Mr. Halatsas to the Mair of Gravia)

Τhe following news article is available only in Greek.

Το kastellia.gr δημοσιεύει δύο ακόμα κείμενα τα οποία αφορούν το φλέγων θέμα το οποίο έχει προκύψει και αφορά την υδροδότηση του χωριού μας.

Ο Νόμος 1739 της 19/20.11.87 περί διαχείρισης των υδατικών πόρων και άλλων διατάξεων

Επιστολή την οποία απέστειλε ο δικηγόρος κ. Δημήτριος Χαλατσάς προς το Δήμαρχο Γραβιάς για το θέμα του νερού


All the news