Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Νερού συνέχεια - Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και έγγραφα του Συνδέσμου Καλοσκοπιτών

Όπως σας υποσχεθήκαμε, έχουμε νεότερα σχετικά  με το μείζον θέμα της υδροδότησης του χωριού! Του εφιάλτη αυτού, ο οποίος τελικά φαίνεται να μη θέλει να αποχωρήσει από τα Καστέλλια...

Χθες μάλιστα, εκπρόσωποι από το Σύλλογο Καλοσκοπιτών "Αγία Τριάς" αποδέχθηκαν πρόσκληση από τον Προοδευτικό Σύλλογο "Τα Καστέλλια" και συμμετείχαν και παρουσίασαν το θέμα ενώπιον του ΔΣ του Συλλόγου μας.

Χωρίς περεταίρω καθυστέρηση, σας παραθέτουμε:


Όλα τα νέα