Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

About the water issue - Court decisions and documents

The following article is available only in Greek

Όπως σας υποσχεθήκαμε, έχουμε νεότερα σχετικά  με το μείζον θέμα της υδροδότησης του χωριού! Του εφιάλτη αυτού, ο οποίος τελικά φαίνεται να μη θέλει να αποχωρήσει από τα Καστέλλια...

Χθες μάλιστα, εκπρόσωποι από το Σύλλογο Καλοσκοπιτών "Αγία Τριάς" αποδέχθηκαν πρόσκληση από τον Προοδευτικό Σύλλογο "Τα Καστέλλια" και συμμετείχαν και παρουσίασαν το θέμα ενώπιον του ΔΣ του Συλλόγου μας.

Χωρίς περεταίρω καθυστέρηση, σας παραθέτουμε:All the news