Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων (Φύλλο 226 - Ιανουάριος-Μάρτιος 2009) στο kastellia.gr

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 226 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2009), στο kastellia.gr και συγκεκριμένα στη δικτυακή διεύθυνση http://www.kastellia.gr/loc_ks/kn.asp?year=2009.

Είναι ιδιαίτερη τιμή για το kastellia.gr η εκτενενής αναφορά σε αυτό μέσα στο συγκεκριμένο Φύλλο.

Καλή Ανάσταση, Χρόνια πολλά σε όλους και ραντεβού στο χωριό!

Όλα τα νέα