Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Νέα έκδοση χρονογραφήματος στο kastellia.gr (ευγενική χορηγία του Κώστα Στοφόρου)

Διαβάστε το τελευταίο χρονογράφημα, το οποίο δημοσιεύτηκε στο kastellia.gr ,στη σελίδα των Χρονογραφημάτων, με τίτλο "Μια ανεπίκαιρη ιστορία".

Η ιστορία αυτή είναι μια ευγενική χορηγία του κ. Κώστα Στοφόρου, η οποία μάλιστα δημιοσιεύτηκε στο Votre Beaute Μαΐου 2008.

Καλή ανάγνωση!

Όλα τα νέα