Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Το νερό ρέει άφθονο και πάλι στο χωριό μας!

Από το Νοέμβριο του 2007 είμαστε πλέον πάλι σε θέση να απολαμβάνουμε και πάλι άφθονο, γάργαρο νεράκι, χωρίς να διακόπτεται η παροχή του τις απογευματινές ώρες.

Το έργο άντλησης νερού από τις πηγές της Κουκουβίστας περατώθηκε με απόλυτη επιτυχία και το kastellia.gr θα ήθελε να ευχαριστήσει ΟΛΟΥΣ εκείνους οι οποίοι συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου αυτού.

Στις υγείες μας λοιπόν!

Όλα τα νέα