Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Όλα τα φύλλα των Καστελλιώτικων Νέων του έτους 2014 στο kastellia.gr και στο kastelliotikanea.gr

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε όλα τα φύλλα των Καστελλιώτικων Νέων για το έτος 2014, ήτοι 246-249, στο kastellia.gr καθώς και στο kastelliotikanea.gr και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις:


Καλή ανάγνωση!

Για μια ακόμα φορά απευθύνουμε έκκληση οικονομικής βοήθειας σε όλους εσάς που μας στηρίζετε τόσα χρόνια στην εθελοντική προσπάθειά μας να ενημερώνουμε, να προβάλλουμε και να βοηθούμε το χωριό μας! Τα οικονομικά μας πλέον είναι τόσο πενιχρά ώστε φτάσαμε στο σημείο να έχει αποτραπεί η δυνατότητα αποστολής της εφημερίδας μας στις διευθύνσεις σας. Σας ευχαριστούμε θερμά!

Όλα τα νέα