Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Η ανάκλησης της απόφασης του Δασαρχείου για μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Αλεφάντω

Δημοσιεύουμε την επίσημη ανάκληση της απόφασης του Δασαρχείου για μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Αλεφάντω.

Όλα τα νέα