Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Ψήφισμα κατοίκων Καστελλίων για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες μετά τη συγκέντρωση στις 9/3/2013

Δημοσιεύουμε ψήφισμα των κατοίκων του χωριού μας μετά τη συγκέντρωση που έλαβε μέρος στο χωριό μας στις 9/3/2013 για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες.

Όλα τα νέα