Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Συγκέντρωση κατοίκων του χωριού για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Αλεφάντω

Δημοσιεύουμε κάλεσμα που μας κοινοποιήθηκε για συγκέντρωση στο χωριό με το θέμα που έχει ανακύψει και απασχολεί τελευταία τους κατοίκους, συγγενείς, ανθρώπους που κατάγονται και φίλους των Καστελλίων σχετικά με μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Αλεφάντω, σημείο το οποίο βρίσκεται πρακτικά μέσα στο χωριό και σε άμεση θέα των Καστελλίων!

Όλα τα νέα