Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Έφυγε από κοντά μας ο εκλεκτός μας Βασίλης Λευκαδίτης

Στις 16/02/2013 έφυγε από κοντά μας ο εκλεκτός μας Βασίλης Λευκαδίτης Αντ/γος ε.α..

Ας είναι ελαφρύ των Καστελλίων που τον σκέπασε...

Όλα τα νέα

Καιρός και γιορτές

Καστελλιώτικα Νέα