Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Γάμος κ. Βασίλειου Κρακλιούμη

Στις 15 Δεκεμβρίου 2012, στην Αθήνα, ο Βασίλης Καρακλιούμης (εγγονός του Γεωργίου Πέτρου και υιός της Γεωργίας) παντρεύτηκε τη Μαρία Νικηφόρου.

Τους ευχόμαστε να ζήσουν και βίον ανθόσπαρτον!

Όλα τα νέα