Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή του Προοδευτικού Συλλόγου στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών

Δημοσιεύουμε την αίτηση του Προοδευτικού Συλλόγου "Τα Καστέλλια" για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών.

Σχετικός Σύνδεσμος:

Όλα τα νέα

Καιρός και γιορτές

Καστελλιώτικα Νέα