Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Εκδήλωση 'ΘΡΑΚΗ – ΠΟΝΤΟΣ –ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ- Οδοιπορικό στις εστίες του Ελληνισμού' της Εταιρείας Φωκικών Μελετών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αγ. Θεοδώρων  19, ¶μφισσα, Τ.Κ. 331 00
Τηλ. 22650 29678

Π Ρ Ο Σ Κ Λ  Η Σ Η
  
Με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, το Δ.Σ. της Εταιρείας Φωκικών Μελετών προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της, να παρακολουθήσουν εκδήλωση με θέμα «ΘΡΑΚΗ – ΠΟΝΤΟΣ –ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ- Οδοιπορικό στις εστίες του Ελληνισμού» με ομιλητή τον κ. Σάββα Καλεντερίδη αξιωματικό ε.α. Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ¶μφισσας (πάνω πλατεία) Την 26η Μαΐου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30μ.μ.   

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος ΚουτσοκλένηςΟ Γραμματέας

Δημήτριος Σανιδάς
           

Όλα τα νέα