Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Το νέο Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών Καστελλίων

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών Καστελλίων

Πρόεδρος: Ελένη Λευκαδίτη
Αντιπρόεδρος: Αργυρώ Ζαγγανά   
Γραμματέας: Χρυσούλα Χουλιάρα 
Ταμίας: Αφροδίτη Μακρή
Πολιτιστικός Σχεδιασμός: Κωνσταντίνα Μανδάλου 
Οργανωτικού: Ευθυμία Πέτρου
Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Βιολέτα Σταματέλου 
Κοινωνικών Θεμάτων: Μαρία Κασσιού
Επιστήμης Πολιτισμού: Αθηνά Κουτσουβέλη 

Αναπληρωματικές:
Δροσούλα Τσελέντη 
Ευθυμία Γιαννοπούλου 
Παναγιώτα Μακρή 
Αγγελική Κυριαζή  

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Δήμητρα Λιάπη 
Ευθυμία Μακρή
Ευαγγελία Χαμηλού 

 

Όλα τα νέα

Καιρός και γιορτές

Καστελλιώτικα Νέα