Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Επιστολή του δημάρχου Γραβιάς στα Καστελλιώτικα Νέα για το θέμα του Νερού