Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

«Forrest Sounds 2008» Festival on July 25, 26 and 27 (Holy Trinity of Kaloskopi Fokidas)