Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

The latest issue (252 - Apr-Sep 2015) of Kastelliotika Nea is now available at kastellia.gr and kastelliotikanea.gr

The following news article is available in Greek only:

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 252 - Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2015, στο kastellia.gr καθώς και στο kastelliotikanea.gr και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις:


Καλή ανάγνωση!

All the news