Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

The latest Kastelliotika Nea issue #240 (Jul-Sep 2012) is now available at kastellia.gr and at kastelliotikanea.gr

The following news article is available only in Greek.

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 240 (Ιουλ-Σεπ 2012), στο kastellia.gr και στο kastelliotikanea.gr και συγκεκριμένα στις διευθύνσεις:


Καλή ανάγνωση!

All the news