Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Kastellia - 25 Years for the cultural association - 2 day music festival on 24-25/8 with well known artists