Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Letter from the parents, students and teachers of the Delphi Gymnasium school

The following news article is available in Greek.

Δημοσιεύουμε την επιστολή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Δελφών ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο του μοναδικού Γυμνασίου της ιστορικής περιοχής των Δελφών λόγω των ευρύτερων συγχωνεύσεων των σχολικών μονάδων.

All the news