Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Municipality of Dorida elected members at P.E.D.

The following news article is in Greek only.

Ορίστηκαν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου οι εκπρόσωποι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Δωρίδος, στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας.

Ο Δήμαρχος Δωρίδος Καπεντζώνης Γιώργος, συμμετέχει ex officio, και τα υπόλοιπα μέλη, που εκλέχθηκαν έπειτα από ψηφοφορία είναι οι:
  • Αντωνόπουλος Κώνσταντίνος, Αντιδήμαρχος
  • Ευσταθίου Ανδρέας, Αντιδήμαρχος
  • Παγώνης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της ΠΕΔ, πρόκειται να γίνουν μέχρι 19 Σεπτεμβρίου, ενώ οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων σε κεντρικό επίπεδο δήμων, δηλαδή στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, (πρώην ΚΕΔΚΕ), θα γίνουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ αποτελείται από 500 μέλη. Από αυτά τα 325 μέλη είναι το σύνολο των δημάρχων της χώρας και τα υπόλοιπα 175 μέλη είναι οι εκπρόσωποι των ΠΕΔ, οι οποίοι θα έχουν αναδειχθεί από την κατά περιφέρεια διαδικασία.

All the news