Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

The old water supply system will stop working at the end of July. Plan accordingly to connect to the new system

This article is available in Greek only

Αγαπητοί συγχωριανοί μας,

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε ήδη, αυτή τη στιγμή λειτουργούν παράλληλα τόσο το παλιό δίκτυο σωλήνων υδροδότησης όσο και το νέο το οποίο θα το αντικαταστήσει.

Αυτό όμως το οποίο θα συμβεί στο τέλος Ιουλίου, είναι ότι το παλιό δίκτυο θα πάψει πλέον να λειτουργεί, με αποτέλεσμα,  αν δεν έχετε ήδη μεριμνήσει να συνδεθείτε στην παροχή του νέου δικτύου, τότε δεν θα έχετε νερό.

Επομένως μεριμνήστε για τη σύνδεσή σας στο νέο δίκτυο.


All the news