Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Suing of Mr. Panagiotis Makris towards all responsible for the destruction of Tsouka

The following news article is available in Greek only.

Δημοσιεύουμε μηνυτήρια αναφορά του κ. Παναγιώτη Ζ. Μακρή κατά παντός υπευθύνου για την πρόσφατη καταστροφή που προκλήθηκε 
σε κορυφή πλησίον του «¶η Βασίλη» στη θέση εξόρυξης «ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΕΡΑ 5-6-7» ως αποτέλεσμα μεταλλευτικών δραστηριοτήτων:

Μ Η Ν Υ Τ Η Ρ Ι Α   Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

Προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Τη Παρασκευή 17.06.2011 , περί ώρα 16.00μ.μ., ανεξέλεγκτος έκκρηξη σε μεταλλευτική εκμετάλλευση βωξίτη σε κορυφή πλησίον του «¶η Βασίλη» στη θέση εξόρυξης «ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΕΡΑ 5-6-7».

Από την έκκρηξη προκλήθηκε κατολίσθηση και καταστράφηκε μικρό αλλά ουσιώδες τμήμα του αρδευτικού δικτύου του Δ.Δ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ.

Εβλήθη επίσης ο επαρχιακός δρόμος Καστελλίων- Καλοσκοπής και υπήρξε κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα, τους διαβάτες (το σημείο είναι χώρος περιπάτου),τα εγγύς ευρισκόμενα ποιμνιοστάσια και το ζωϊκό κεφάλαιο αυτών. Τέλος σημειώθηκε ζημιά στο ανάγλυφο του βουνού , στη δασοκάλυψη της πλαγιάς και τα πλατάνια της κοίτης του Κηφισσού ποταμού.
Τη Δευτέρα και τη Τρίτη ενημερώθηκαν ;oλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες για το συμβάν, ήτοι:

 • Α.Τ. Γραβιάς
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Λυκούργου 9 ΑΘΗΝΑ - ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2951/21.06.2010 τηλ. 210 3240958(κα Μυλωνά στο Πρωτόκολλο)
 • Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, Πατησίων 147 ΑΘΗΝΑ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - Αρ. πρωτ. 128205/21.06.2011 τηλ. 210 8645125 κος Παπακωνσταντίνου
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ (για ΚΕΠΠΕ) - Αρ. Πρωτ. 39416/1814/23.06.2011
Σημειωτέον ότι η αίτηση στάλθηκε με fax στις 20.06.2011, αλλά μόλις ύστερα από 2 ημέρες ανακάλυψα ότι ουδείς ασχολήθηκε με την αίτηση μου. Έτσι τη Τετάρτη εστάλη με fax στο Κ.Ε.Π., γιατί τι πρωτόκολλο της Περιφέρειας δεν έχει συσκευή fax, και από εκεί παρελήφθη και πρωτοκολλήθηκε ύστερα από επανειλημμένα  τηλεφωνήματα.

Από όλα τα διακινηθέντα έντυπα σας επισυνάπτω φωτοτυπίες.
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα καμιά επέμβαση κρατικής Υπηρεσίας  έχει υποπέσει στην αντίληψή μου και η καταστροφή συνεχίζεται με ρίψη μπαζών στις κλιτύες του βουνού επί καθημερινής βάσεως, παρακαλώ όπως διερευνήσετε:

 1. Αν για τη συγκεκριμμένη εξόρυξη η εταιρεία έχει στη διάθεσή της ΅ολες τις απαραίτητες άδειες.
 2. Αν τηρούνται οι όροι της Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας  βασει της οποίας επετράπη στην εταιρεία η εκμετάλλευση του εν λόγω κοιτασματος.
 3. Αν τηρούνται οι όροι περί χρήσεως εκκρηκτικών.
 4. Αν τηρούνται οι όροι της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων .
 5. Αν μετά την ανεξέλεγκτη έκκρηξη και κατολίσθηση (τα παραπάνω συνιστούν σαφή παράβαση των εγκεκριμένων όρων)  έπρεπε να διαταχθεί άμεση διακοπή εργασιών μέχρι να εγκριθούν νέοι όροι τόσο για την υφιστάμενη εκμετάλλευση όσο και για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν.
 6. Αν καταγράφηκαν οι προκληθείσες ζημίες, αν κοστολογήθηκαν και πως πρέπει να γίνει η αποκατάσταση αυτών,
 7. Αν η αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου Καστελλίων έγινε σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και με εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών όρων. Και αν οι  Αυτοδιοικητικοί παράγοντες ενήργησαν σύννομα για την αποκατάσταση της ζημιάς.
 8. Αν τίθεται θέμα ασφάλειας των κατοίκων και των περιουσιών, του σε απόσταση αναπνοής ευρισκομένου Δημοτικού Διαμερίσματος Καστελλίων
 9. Αν από τη διερεύνηση των ανωτέρω προκύπτει ότι τελέσθηκαν αδικήματα , από πλευράς εταιρείας –υπεργολάβων αυτής.
 10. Αν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες ενήργησαν με τρόπο που τους επιβάλει η νομοθεσία και αντιμετώπισαν έγκαιρα και άμεσα το πρόβλημα. Σε αντίθετη περίπτωση να καταλογισθούν ευθύνες.
 11. Να ερευνηθεί  αν οι κάθε είδους χορηγίες που λαμβάνουν Κρατικές και αυτοδιοικητικές Υπηρεσίες από τις εταιρείες( π.χ. τροφοδοσία καυσίμου κίνησης οχημάτων  από δεξαμενές καυσίμων των εταιρειών, χορηγία 2000ευρώ για καθαρισμό αυλακιών) επηρεάζουν τα αντανακλαστικά τους και κατά πόσο αυτές κινούνται στα όρια της νομιμότητας.
 12. Δεδομένου ότι υπάρχει πρόσφατο προηγούμενο παρακρατικής δράσης (εμπρησμός οικίας Στεφ. Κόλλια στη Καλοσκοπή, Αντισυγκέντρωση στην Αποστολιά) στο νομό μας από αυτούς που επιθυμούν τη ληστρική εκμετάλλευση του Βωξίτη,  ερευνήσετε ποιοί απειλούν, με εκφράσεις του τύπου «θα σου κάψουμε το σπίτι - θα χυθεί αίμα», όσους έχουν διαφορετική άποψη.
Επειδή η μέχρι τώρα εμπειρία με έχει διδάξει ότι στο Νομό Φωκίδας η εκμετάλλευση του Βωξίτη γίνεται ασύδοτα, ανεξέλεγκτα και ληστρικά καταφεύγω σε σας με την ελπίδα ότι η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη θα αποδώσει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και η έρευνα σας θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς, φάρο αλλά και ασπίδα προστασίας για όλους εκείνους που μάχονται για το δίκαιο , τις ζωές τους , τις περιουσίες τους, την αξιοπρέπεια τους, το περιβάλλον και κυρίως για το δικαίωμα να ζουν ως ελεύθεροι πολίτες.

Με απεριόριστο σεβασμό
Καστέλλια 02.07.2011
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
τηλ 22650 91291
κιν 6947 433997
alamana@hol.gr

All the news