Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

The new Kastelliotika Nea issue (issue #234 Jan-Mar 2011) is available at kastellia.gr

The following news article is available in Greek only.

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 234 (Ιαν-Μαρ 2011), στο kastellia.gr και συγκεκριμένα στη δικτυακή διεύθυνση:

http://www.kastellia.gr/loc_ks/kn.asp?year=2011

Καλή ανάγνωση!

All the news