Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

The new Kastelliotika Nea issue (issue #233 Oct-Dec 2010) is available at kastellia.gr

The following news article is available in Greek only.

Αγαπητοί φίλοι,

Από σήμερα, μπορείτε να βρείτε το καινούργιο φύλλο των Καστελλιώτικων Νέων, ήτοι το Φύλλο 233 (Οκτ-Δεκ 2010), στο kastellia.gr και συγκεκριμένα στη δικτυακή διεύθυνση:

http://www.kastellia.gr/loc_ks/kn.asp?year=2010 

Καλή ανάγνωση!

All the news