Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Three new street development projects to be assigned from the prefecture of Fokida

The following article is available in Greek only.

Ένα εκ των πιο κάτω έργων αφορά άμεσα τα Καστέλλια.

ΑΜΦΙΣΣΑ 18.08.2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ/νση: Ι. Γιδογιάννου 31                
Τ.Κ.: 331 00 ¶μφισσα
Τηλ: 22650 79257-22653 50650
FAX: 22650 79257
Ηλεκτ. Δ/νση: grafeio.tipou@fokida.gr
Α.Δ.Τ.: 23/2010


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tρια νέα έργα και μια μελέτη επαρχιακής οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 1.574.000 ¤ δημοπρατεί (-ησε) μέχρι 10/09/2010 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας.


1.ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ.

√ Προϋπολογισμός: 376.000 ¤
√ Χρηματοδότηση: ΚΑΠ 2010
√ Ημερομηνία Δημοπράτησης: 29/06/2010 (Δημοπρατήθηκε)

Πρόκειται για έργο που αφορά την κατασκευή/επισκευή της οριζόντιας  και κάθετης σήμανσης καθώς και την τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών σε επιλεγμένα σημεία σε όλο το μήκος του επαρχιακού δικτύου του Νομού Φωκίδας σε Παρνασσίδα και Δωρίδα.

2.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.

√ Προϋπολογισμός: 525.000 ¤
√ Χρηματοδότηση: ΚΑΠ 2010
√ Ημερομηνία Δημοπράτησης: 03/08/2010 (Δημοπρατήθηκε)
    
Πρόκειται για έργο που αφορά την αποκατάσταση του εξαιρετικά φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος του επαρχιακού δρόμου Επτάλοφος – Όρια Νομού προς χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού σε όλο το μήκος από την έξοδο του Επταλόφου μέχρι τα όρια του Νομού,  με την κατασκευή επίσης της απαιτούμενης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης. Σε μήκος 3900 μέτρα θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση. Στα σημεία όπου υπάρχουν καθιζήσεις θα γίνει κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης και οδοστρωσία. Θα τοποθετηθούν χιονοδείκτες σε όλο το μήκος του δρόμου.

3.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΡΑΒΙΑΣ.

√ Προϋπολογισμός: 380.000¤
√ Χρηματοδότηση : ΚΑΠ 2010
√ Ημερομηνία Δημοπράτησης: 31/08/2010

Περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παλαιού, φθαρμένου και προβληματικού δικτύου ύδρευσης των Καστελλίων από αμιαντοσωλήνες με νέο δίκτυο από σωλήνες πολυαιθυλαινίου τρίτης γενιάς (φ-90mm/16 Atm), το οποίο διέρχεται από τον επαρχιακό δρόμο εντός των ορίων του οικισμού του Δημοτικού Διαμερίσματος Καστελλίων του Δήμου Γραβιάς σε συνολικό μήκος 2000 μέτρα. Στη συνέχεια θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος του δρόμου.

4.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ) ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.

√ Προϋπολογισμός: 293.000¤
√ Χρηματοδότηση : ΚΑΠ 2010
√ Ημερομηνία Δημοπράτησης: 08/09/2010

Με τη μελέτη αυτή θα σχεδιαστεί η παράκαμψη του Πολυδρόσου της οποίας η κατασκευή θα ανακουφίσει συγκοινωνιακά το Πολύδροσο και θα εξομαλύνει τόσο την κυκλοφορία του Επαρχιακού Δρόμου όσο και θα εξορθολογήσει την είσοδο από και προς το Πολύδροσο και τον δρόμο προς το Χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης της μελέτης: 10 μήνες
 

All the news