Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

RSS feed from kastellia.gr

This news article is in Greek only.

Με τη νέα υπηρεσία RSS, το kastellia.gr σου δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο του, ούτως ώστε να το λαμβάνεις σε ένα από τα δημοφιλή προγράμματα ανάγνωσης ειδήσεων (RSS readers) και να το ενσωματώσεις στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή του blog σου.

Τι είναι τα RSS feeds;
Το RSS (Really Simple Syndication) είναι ένα format ανταλλαγής περιεχομένου βασισμένο στη γλώσσα XML. Ενα κανάλι RSS αποτελείται από μία λίστα στοιχείων που περιέχουν ένα τίτλο, μια σύντομη περιγραφή, μια ημερομηνία καθώς και το σύνδεσμο προς την αντίστοιχη ιστοσελίδα.                       

Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω τα RSS feeds;           

1. Είτε μέσω προγράμματος ανάγνωσης ειδήσεων στον υπολογιστή μου, όπως:Αφού γίνει η εγκατάσταση, επιλέγω το διαθέσιμο κανάλι που θέλω για να ενημερωθώ.           

2. Είτε ενσωματώνοντας το διαθέσιμο κανάλι που θέλω να ενημερωθώ στο blog μου ή στο site μου.

All the news