Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

New projects of the Fokida prefecture

This news article is available only in Greek

ΑΜΦΙΣΣΑ 08.04.2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ/νση: Ι. Γιδογιάννου 31                
Τ.Κ.: 331 00 ¶μφισσα
Τηλ: 22650 79257, 22653 50650
FAX: 22650 79257
Ηλεκτ. Δ/νση: grafeio.tipou@fokida.gr
Α.Δ.Τ.: 13/2010


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Η Ν.Α.Φ. σε συνεργασία με το Δήμο Καλλιέων προχωρά στην χρηματοδότηση και δημοπράτηση των έργων:
1.Ανακατασκευή Λαογραφικού Μουσείου Δ. Δ. Καστριώτισσας Δήμου Καλλιέων.
2.Μετατροπή κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Μουσουνίτσας σε Λαογραφικό Μουσείο.

    Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας σε συνεργασία με το Δήμο Καλλιέων προχωρά στη δημοπράτηση της κατασκευής δυο (2) Λαογραφικών Μουσείων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Καστριώτισσας και Μουσουνίτσας του Δήμου Καλλιέων:
1.Ανακατασκευή Λαογραφικού Μουσείου Δ. Δ. Καστριώτισσας Δήμου Καλλιέων.
    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13.04.2010. Το έργο δημοπρατείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.Φ. και είναι προϋπολογισμού 116.000,οο ¤ από πιστώσεις που προέρχονται από τους Κ.Α.Π. 2010 της Ν.Α.Φ.
2.Μετατροπή κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Μουσουνίτσας σε Λαογραφικό Μουσείο.
    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.05.2010. Το έργο δημοπρατείται με ευθύνη του Δήμου Καλλιέων, είναι προϋπολογισμού 215.000,οο ¤ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τους Κ.Α.Π. 2010 της Ν.Α.Φ.

Ο Νομάρχης Φωκίδας κ. Νικόλαος Φουσέκης δήλωσε σχετικά:
“Η ύπαρξη Λαογραφικών Μουσείων αποτελεί για κάθε τόπο, πόλο έλξης και έρευνας του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής ενώ βοηθάει στη διατήρηση και γνωριμία της παράδοσης με τους νέους ανθρώπους. Προχωράμε τα έργα της ανακατασκευής του Λαογραφικού Μουσείου στην Καστριώτισσα και του Λαογραφικού Μουσείου της Μουσουνίτσας αφού στόχος και φιλοδοξία είναι η διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής ρίζας του τόπου. Επίσης τα έργα αυτά σε περιοχές που ήδη αναπτύσσονται με εναλλακτικό τρόπο όπως ο Δήμος Καλλιέων, προσφέρουν στους επισκέπτες ευκαιρίες για γνωριμία με την περιοχή και συμπληρώνουν κατά τον καλύτερο τρόπο το προσφερόμενο στον επισκέπτη εναλλακτικό τουριστικό προϊόν”.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

All the news