Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

The Fokida prefecture is continuing the programme of the agricultural electricitization

The following news article is availble only in Greek.

ΑΜΦΙΣΣΑ 11.03.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ/νση: Ι. Γιδογιάννου 31                
Τ.Κ.: 331 00 ¶μφισσα
Τηλ: 22650 79257, 22653 50650
FAX: 22650 79257
Ηλεκτ. Δ/νση: grafeio.tipou@fokida.gr
Α.Δ.Τ.: 09/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας συνεχίζει το Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για το Νομό μας, το οποίο εγκρίθηκε το 2009, ικανοποιώντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού των αγροτοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, προχωρά στην κατάρτιση νέου προγράμματος για το 2010.

Ειδικότερα στο νέο πρόγραμμα θα ενταχθούν άτομα τα οποία είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων τους προέρχεται από γεωργικές εργασίες.

Για την ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων απαιτείται άδεια οικοδομής στάβλου ή άλλο πολεοδομικό παραστατικό ή εξαίρεση από κατεδάφιση και άδεια λειτουργίας. Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και μόνο με την άδεια οικοδομής υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια λειτουργίας θα προσκομισθεί σύντομα πριν την εξέταση του αιτήματος ηλεκτροδότησης από την αρμόδια επιτροπή.

Εξάλλου για την ηλεκτροδότηση αρδευτικών εγκαταστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη άδειας χρήσης ή να υφίσταται χρήση της υδροληψίας πριν από το 1987 και με προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για το χρόνο κατασκευής τους.

Παρακαλούνται  οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας προκειμένου να ενημερωθούν και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την 30η Μαρτίου 2010.

Όσον αφορά στο 1ο Βασικό Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού, αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά που χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις που προέρχονταν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ 2009) της Νομαρχίας.
Ο αγροτικός εξηλεκτρισμός αφορά στην ηλεκτροδότηση ή την επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου με σκοπό να βελτιωθεί η βιωσιμότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο λύση σε εκατοντάδες αγροτών, κυρίως των κτηνοτρόφων, οι οποίοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν γεννήτριες.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

All the news