Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Blood cleansing units in Fokida prefecture

The following news article is available only in Greek.

ΑΜΦΙΣΣΑ 01.02.2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ/νση: Ι. Γιδογιάννου 31                
Τ.Κ.: 331 00 ¶μφισσα
Τηλ: 22650 79257, 22653 50650
FAX: 22650 79257
Ηλεκτ. Δ/νση: grafeio.tipou@fokida.gr
Α.Δ.Τ.: 04/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας προχωρά σε προμήθεια μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Aμφισσας.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή θεραπεία των νεφροπαθών του Νομού μας αλλά και των επισκεπτών, προχωρά στην προμήθεια μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου ¶μφισσας.

Ειδικότερα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας και το Γενικό Νοσοκομείο ¶μφισσας προχώρησαν στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης που σκοπό έχει την άρτια εξυπηρέτηση των ατόμων που έχουν ανάγκη αιμοκάθαρσης, διευκολύνοντάς τους παράλληλα να μειωθεί η ταλαιπωρία τους, λόγω και της παλαιότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Να σημειωθεί ότι η ισχύς της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε 5 μήνες ενώ η χρηματοδότηση θα γίνει από τους Κ.Α.Π. της Νομαρχίας.

Ο Νομάρχης Φωκίδας κ. Νικόλαος Φουσέκης δήλωσε σχετικά:
«Το ζήτημα της αιμοκάθαρσης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και απαιτεί υποδομή και αδιάλειπτη λειτουργία των μηχανημάτων προκειμένου να μη τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των νεφροπαθών ασθενών.

Έτσι σεβόμενοι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς του Νομού μας και στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, προχωρούμε στη δημιουργία υποδομών υποστήριξης, αποσκοπώντας στην προάσπιση και βελτίωση της υγείας τους.

Γιατί ειδικά οι νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση ,  χρειάζονται την αμέριστη συμπαράσταση του κράτους, για τη βελτίωση του επιπέδου νοσηλείας τους, για την εξασφάλιση ενός ανεκτού βιοτικού επιπέδου και τέλος για την ηθική συμπαράσταση  προς αυτούς και την κοινωνική τους ένταξη».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

All the news