Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

The main problems citizensare facing in the municipalities of Gravia and Parnassos

The following news article is availbale only in Greek.

Αγαπητοί φίλοι,

Δημοσιεύουμε στο kastellia.gr μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα την οποία διεξήγαγε ο Κος Νικόλαος Καλάκος, καθηγητής πληροφορικής του Γυμνασίου της Γραβιάς με θέμα "Καταγραφή των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των Δήμων Γραβιάς και Παρνασσού και αξιολόγηση του έργου των δημοτικών αρχών" και στην οποία προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Σχετικά αρχεία της έρευνας:

All the news