Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Another stance for the mining industry in Gkiona - Announcement from the Fokida association of drivers

The following news article is available only in Greek

Πιο κάτω θα βρείτε μια ανακοίνωση του Συνδέσμου Αυτοκινητιστών του Ν. Φωκίδος σχετικά με τα μεταλεία της S&B που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα τα "ΣΑΛΩΝΑ" του Πολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού Αμφισσέων, σχετικά με τα μεταλεία της Γκιώνα.

Ανακοίνωση του Συνδέσμου Αυτοκινητιστών του Ν. Φωκίδος σχετικά με τα μεταλεία της S&B

Μια άλλη άποψη για τα μεταλλεία - Σύνδεσμος Αυτοκινητιστών του Ν. Φωκίδος

All the news