Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Παλιές φωτογραφίες από τα Καστέλλια

*: Η φωτογραφία του Δημοτικού Σχολείου των Καστελλίων περί το έτος 1929 είναι μια ευγενική χορηγία του κ. Αθανάσιου Παπαπαναγιώτου (Υπουργείο Δικαιοσύνης) ο οποίος κατάγεται από τον Αποστολιά Φωκίδας
Ο παλιός χάρτης της Φωκίδας είναι μια ευγενική χορηγία του κ. Αθανάσιου Γραμματικού

Περισσότερες εικόνες και ήχοι