Καστέλλια Φωκίδας - Kastellia Fokidas

Article published in Proto Thema on march 15, 2009 concerning the destruction of the Gkiona mountain